Edge

"Anything is possible!

Achieve any of your dreams and goals by first truly confronting with your self competencies and qualities in our unique methodology.

You bring the why, we teach the how". 

Asaf Gazit, Founder & CEO

Contact

8 Gretz Street 

TelAviv, Israel 6346510

Admin@EdgeTec.io

Tel: (+972) 54 4207372

© 2023 by Spike. Created on Editor X.

התכנית הפסיכולוגית - חינוכית - ספורטיבית

של Edge

שאיפה למצוינות, דייקנות, קנאות לפרטים הקטנים ומקצועיות הן קומץ מהתכונות המאפיינות את האופן שבו התכנית החינוכית-פסיכולוגית-ספורטיבית שלנו נכתבה.

התכנית שלנו מונעת מהמחקרים המובילים בעולם בתחום  הפסיכולוגייה התנהגותית במאמץ ובספורט, ומובלת ע״י אחד הפרופסורים המובילים בתחום הפסיכולוגייה ההתנהגותית והחינוכית דרך המאמץ והספורט - פרופ׳ גרשון טננבאום.

פרק א׳: מוטיבציה ומחוללות אישית

מסוגלות עצמית או יעילות עצמית (באנגלית: Self efficacy) היא מושג שפיתח הפסיכולוג החברתי אלברט בנדורה, והיא מתייחסת לדרך בה אנחנו תופסים את היכולת שלנו לבצע התנהגות שתביא לתוצאה מסוימת. מדובר באמונה של האדם לגבי יכולתו לבצע משימה. אדם בעל תחושת מסוגלות עצמית גבוהה מעריך את יכולתו להתמודד בהצלחה עם מטלה כגבוהה, וזה מוביל אותו להשקיע מאמץ בביצוע גם לנוכח קשיים ומכשולים. לעומת זאת, תחושת מסוגלות עצמית נמוכה גורמת לאדם לתפוס את המשימה המוטלת עליו ככזו שלא תואמת את היכולות שלו, זה מחליש את המוטיבציה להתאמץ לשם ביצוע המשימה וגורר למחשבות על כישלון.

פרק זה נשען ברובו על תאוריית ה (SDT (Self Determination Theory והוא יהווה בסיס לשאר הפרקים וזאת מכיוון שכלים אלו של מחוללות אישית ומוטיבציה פנימית מהווים יסודות חזקים להמשך התכנית. איפה שיש רצון יש דרך.

פרק ב׳: מסוגלות מנטאלית

מסוגלות מנטאלית מתייחסת לשני שלבים: השרדות ושגשוג.

שלב ההישרדות (Survival) במסוגלות המנטאלית היא היכולת של נפש האדם לא להתכופף ולהתעקם תחת קושי. להיות יציב ואיתן, לא להישבר ולהתמודד בחוסן בעת משברים, כל זאת ללא תלות בגדול המשבר והקושי או במשך הזמן שהמשבר לוקח.

שלב השגשוג (Prosper) במסוגלות המנטאלית, היא החסינות המנטאלית המאופיינת ביכולת האדם לצמוח מהמשברים חזק יותר, ללמוד מהם ולהתחשל מהם.

הסיבה שאנשים מוצלחים מצליחים היא כי הם נכשלו הרבה פעמים אך היה להם את היכולת המנטאלית לא להישבר ברגעי הקושי אלא דווקא לשרוד אותם ולהתרומם מהם חזקים יותר.

פרק זה יעסוק בהקניית כלים להתמודדות עם קשיים, אתגרים ומשברים בחיים וכלים להתרוממות ושגשוג על אף הקשיים והמשברים.

פרק ג׳: יצירתיות

היכולת של אדם ליצור משהו חדש ובעל ערך. בכדי ליצור משהו חדש (חדשנות) על אדם לפתח חשיבה מקורית, מחוץ לקופסא ותועלתנית (תועלתנות = תורה פילוסופית, הנוגעת בתחום האתיקה וקובעת כי ערכה של פעולה נקבע לפי תרומתה לתועלת הכללית). כלומר, אדם יצירתי הוא אדם אשר יודע לתת מענה לבעיות בצורה חדשנית ושיש להם ערך לסביבה.

החשיבה היצירתית מורכבת מ-2 תחומים עיקריים: החשיבה המתבדרת (Divergent Thinking) והחשיבה המתכנסת (Convergent Thinking).

שניהם יחדם מייצרים את יכולת האדם לייצר כמה שיותר רעיונות ופתרונות מקוריים לבעיה מסוימת ולבסוף לצמצם אותם לכדי פתרון אחד יעיל, אפקטיבי ותועלתני

פרק זה יעסוק בהקניית יכולות חשיבה שונות, הסתכלות שונה על החיים, פיתוח כלים יצירתיים ומתן כלים יזמיים.

פרק ד׳: עבודת צוות ושיתוף פעולה

שיתוף פעולה בין אלו העובדים יחד על משימה. עבודת צוות נתפסת בטעות לעיתים כ-הרצון בין קבוצת אנשים לעבוד יחד בכדי להשיג מטרה משותפת. אך זוהי אינה הגדרה נכונה. עבודת צוות אינה מרמזת על הרצון של אחד לעבוד או לא לעבוד אתו, אלא דווקא על היכולות של אחד לעבוד עם אחרים, לשתף רעיונות וליצור ערך סינרגי (השלם גדול מסכום חלקיו) מעבודה משותפת.

תחת פרק זה אנחנו נכליל בין היתר יכולות המזוהות עם עולם המנהיגות, כגון: יכולת דיבור מול קהל, הנעה של אנשים, Storytelling ועוד.

סה״כ פרק זה יעסוק בפיתוח הצוות כיישות אחת, פיתוח היכולות הצוותיות, החוללות הצוותית והמסוגלות הצוותית, בתרומה לחברה ולקהילה ובמנהיגות. 

פרק ה׳: משמעת עצמית

משמעת היא אהבה עצמית. היא דחיית סיפוקים. היא שליטה עצמית. משמעת היא היכולת של אדם להסתכל על התמונה הגדולה יותר ומתוך כך לא לבחור בדרך החמדנית אלא בדרך המאופקת, לדעת לקבל רגעי קושי בשביל הישגים גבוהים יותר. משמעת היא איננה צייתנות. משמעת אמתית נובעת ממקום עמוק ופנימי, ממקום אישי, ולא מתוך פחד ומוטיבציה חיצונית.

בפרק זה נבנה את היכולת של האדם להסתכל על התמונה הגדולה ובעזרתה לייצר כלים של משמעת אישית, איפוק וסבלנות. אנחנו לא נעסוק  בצייתנות ועמידה בהוראות וזאת משום שאנו לא מאמינים בגישה זו של מוטיבציה חיצונית אלא דווקא אנו מאמינים בהנעה פנימית של האדם.

חמשת המימדים האישיותיים אותם אנחנו מפתחים בתכנית של Edge